Komunikat z dn. 2 listopada 2022

PANOLIN podpisuje umowę sprzedaży biznesu ECL spółce Shell

        Madetswil, 2 listopada 2022 r. – Spółki zależne będące w całości własnością Shell („Shell”) w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, USA i Szwecji (Shell (Switzerland) AG, Shell U.K. Limited, Pennzoil-Quaker State Company i Shell Aviation Szwecja AB) zawarły umowy nabycia działalności w zakresie środków smarnych przyjaznych dla środowiska (ECL) Grupy PANOLIN.
       Transakcja obejmuje markę PANOLIN, receptury produktów ECL, własność intelektualną, wiedzę techniczną i technologię, międzynarodową bazę klientów i portfolio produktów – do hydrauliki, przekładni, uniwersalnych olejów do skrzyń biegów do ciągników, biodegradowalnych olejów silnikowych (HDEO), olejów turbinowych, olejów do pił łańcuchowych i smary do smarowania maszyn, w tym wiodące produkty posiadające aprobatę OEM.
        Po sfinalizowaniu transakcji Shell będzie produkować, dystrybuować i wprowadzać na rynek gamę produktów ECL PANOLIN wraz ze swoimi uznanymi produktami marki Shell Naturelle..  

Stosując PANOLIN

Z pomocą przyjaznych dla środowiska środków smarnych PANOLIN chronimy 3 z 5 żywiołów: wodę, ziemię i powietrze. Dzięki zaawansowanej technologii i wysokim parametrom staramy się okiełznać czwarty: ogień. Piąty żywioł, eter, chwilowo jest poza naszym zasięgiem.

+ 48 32 608 68 43

Mobile + 48 602 681 239

ALDAMAR SP. Z O.O.

Mont Saint-Michel: śluza na rzece Couesnon  
U góry: dach Stadionu Narodowego – mechanizm rozsuwania napełniony biodegradowalnym olejem PANOLIN.

 

 

Po lewej: “London Eye” – ponad 90 000 godzin bez wymiany oleju biodegradowalnego  PANOLIN.

Technologia PANOLIN ECL

EKOLOGIA

Biodegradowalność
          W przypadku wycieku biodegradowalne oleje PANOLIN  ECL ulegają pełnemu rozkładowi pod wpływem promieni słonecznych i mikroorganizmów zawartych w glebie lub wodzie, nie wpływając szkodliwie na środowisko naturalne i nie pozostawiając praktycznie żadnych produktów rozkładu ( rozkładają się na wodę i CO2 ).
          Ta właściwość pozwala na ich stosowanie w sąsiedztwie zbiorników i cieków wodnych oraz w terenach wrażliwych ekologicznie np. na obszarach NATURA 2000, w rezerwatach przyrody czy w parkach narodowych,  bez narażenia środowiska naturalnego na dotkliwe skażenie

EKONOMIA
          Technologia użytkowania sprzętu i urządzeń, budowana w oparciu o oleje PANOLIN ECL  zapewnia maksymalne osiągi i znakomitą efektywność ekonomiczną.
         Jakkolwiek początkowe koszty zastosowania są wyższe niż konwencjonalnych olejów hydraulicznych, to korzyści ekonomiczne w dłuższym okresie użytkowania znacznie przekraczają pierwotne nakłady.
           PANOLIN ECL zaczyna „odrabiać” poniesione na jego zakup nakłady już od pierwszych godzin użytkowania. Dotyczy to zwłaszcza olejów hydraulicznych takich jak PANOLIN HLP SYNTH, PANOLIN HLP SYNTH E czy PANOLIN ATLANTIS, ale również olejów przekładniowych czy turbinowych.

Co proponujemy?

  • Najwyższej jakości biodegradowalne oleje i smary.
  • Pełną, bezpłatną analizę olejów biodegradowalnych PANOLIN, wykonaną w szwajcarskim laboratorium.
  • Konwersję oleju mineralnego na biodegradowalny.
  • Mikrofiltrację (1 micron) wraz z usunięciem wody < 1000 ppm

Oleje biodegradowalne

W przypadku wycieku biodegradowalne oleje PANOLIN  ECL ulegają pełnemu rozkładowi pod wpływem promieni słonecznych i mikroorganizmów zawartych w glebie lub wodzie, nie wpływając szkodliwie na środowisko naturalne i nie pozostawiając praktycznie żadnych produktów rozkładu ( rozkładają się na wodę i CO2.

GREENMACHINE

Do wynalezionego w latach 80 ubiegłego stulecia biodegradowalnego oleju hydraulicznego PANOLIN HLP SYNTH  naukowcy z firmy dokładali kolejne środki smarne, pozwalające na bezawaryjną i bezpieczną ekologicznie pracę innych podzespołów, np. przekładni, silników itd. Tak powstała koncepcja GREENMACHINE.

GREENMARINE

„GREENMARINE” to wymyślone i wytworzone przez PANOLIN AG, kompleksowe rozwiązanie smarowo-olejowe dla wszystkiego co pływa po morzach i oceanach lub ma jakikolwiek kontakt z akwenami wodnymi, np. stocznie, porty, platformy wydobywcze czy morskie farmy wiatrowe.

Energetyka wodna

Zapory i elektrownie wodne to obiekty szczególnie  wdzięczne do stosowania przyjaznych dla środowiska środków smarnych PANOLIN, żaden bowiem wyciek oleju ropopochodnego się nie ukryje. Stare porzekadło, że “oliwa zawsze na wierzch wypływa”  ma tu bowiem swój dosłowny, plastyczny wyraz w postaci tęczowych plam na powierzchni wody i ryb trenujących styl grzbietowy.

Oleje dla przemysłu spożywczego i farmacji

W szerokiej ofercie PANOLIN bardzo ważną pozycję zajmują wysokojakościowe oleje i smary H1. Co oznacza to H1? To ni mniej ni więcej, tylko certyfikat dopuszczający dany produkt smarny do stosowania w maszynach i urządzeniach służących do przetwórstwa żywności, produkcji pasz i karmy dla zwierząt oraz do produkcji lekarstw i środków farmaceutycznych, np ich konfekcjonowania.